Institut für Rechtsmedizin
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Ambulanta za žrtve nasilja

de | en | sh | tr | ar

Služba za preglede za žrtve (kućnog) nasilja na Institutu za sudsku medicinu Ludwig-Maximilians-Univerziteta u Minhenu:

Sadržaj

Uvod

Nasilje se ne dešava samo daleko od sopstvenog okruženja, već često i u našoj neposrednoj okolini. Nasiljem su pogođene prije svega žene, ali i muškarci, stari ljudi, osobe koje se moraju njegovati i osobe sa hendikepom i invaliditetom. Po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je nasilje jedan od najvećih rizika za zdravlje.

U zadatke ljekara sudske medicine spada stručno dokumentiranje povreda, koje je podobno za sud, osiguravanje tragova i interpretacija nalaza. Pri tome je veoma važno da se pregled obavi što je brže moguće za eventualno kasnije podnošenje krivične prijave kod policije.

Redovnim kontaktom sa žrtvama nasilja ljekari sudske medicine imaju potrebno iskustvo i senzibilnost, koji osiguravaju ophođenje puno povjerenja.

Usluge

  • telefonsko (i anonimno) savjetovanje
  • besplatni pregled
  • (foto-) dokumentacija povreda
  • osiguravanje i pohranjivanje dokaznog materijala i tragova
  • po potrebi posredovanje socijalnim ustanovama

Ko nam se može obratiti?

  • ljekarke i ljekari kojima je povjereno da pregledaju pogođene
  • javne socijalne ustanove koje brinu o žrtvama
  • žrtve nasilja

Kontakt

Dolazak na pregled je moguć od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova nakon prethodnog stupanja u telefonski kontakt u cilju ugovaranja termina.  Telefonsko savjetovanje je moguće i posle 16 časova.

U cilju boljeg sporazumievanja molimo da osobe koja ne govore njemački dođu u pratnji prevodioca, odnosno rođaka ili prijatelja koji vlada njemačkim jezikom.

Letak

Dokumentacijski obrasci

Za stručno dokumentiranje nalaza nudimo dva obrasca za download:


Servicebereich

Informationen für